CS_1_edited_edited.jpg

Najnowsze informacje!

W tym miejscu prezentowane są informacje  o działaniach partnerów i osiągnięciach projektu.

Sekcja ta będzie aktualizowana w miarę rozwoju projektu.


W grudniu odbyło się online spotkanie inauguracyjne projektu. Podczas spotkania dziesięciu partnerów CrowdSchool miało okazję zapoznać się i zainicjować realizację pierwszego etapu projektu.


Po ogólnej prezentacji kluczowych zagadnień i celów projektu, dokonano weryfikacji podziału zadań pomiędzy partnerami, co powinno zapewnić ich prawidłową realizację. Partnerzy projektu CrowdSchool omówili przyszłość i planowane rezultaty projektu. Zapraszamy do śledzenia postępów projektu!