top of page

Spotkanie inauguracyjne


W grudniu odbyło się online spotkanie inauguracyjne projektu. Podczas spotkania dziesięciu partnerów CrowdSchool miało okazję zapoznać się i zainicjować realizację pierwszego etapu projektu.


Po ogólnej prezentacji kluczowych zagadnień i celów projektu, dokonano weryfikacji podziału zadań pomiędzy partnerami, co powinno zapewnić ich prawidłową realizację. Partnerzy projektu CrowdSchool omówili przyszłość i planowane rezultaty projektu. Zapraszamy do śledzenia postępów projektu!

bottom of page