top of page
CS_1_edited.jpg

Odkryj nasze 10 kampanii!

Cyfrowe dziedzictwo kulturowe i zespołowy  crowdsourcing

Odkryj nasze 10 kampanii!

Szkoły partnerskie z Francji, Włoch, Hiszpanii i Polski wdrożyły 10 kampanii, aby osiągnąć główny cel projektu: poprawić doświadczenia edukacyjne uczniów, jednocześnie promując cyfrowe repozytoria europejskiego dziedzictwa kulturowego.

 

Każda szkoła współpracując z partnerską organizacją kulturalną, przygotowała zestaw kolekcji, które będą wspierać edukację uczniów z wybranych przedmiotów. Zadaniem uczniów będzie teraz opracowanie rzeczowe wybranych materiałów.  Jest to działanie pilotażowe, które powinno zakończyć się przygotowaniem pomocy dydaktycznych dostępnych online, przeznaczonych do udostępnienia w środowisku szkolnym.Należy pamiętać, że są to działania wewnętrzne, a dostęp do nich jest ograniczony wyłącznie do szkół partnerskich projektu.

bottom of page