top of page
CS_1_edited_edited.jpg

Zasoby

W tej sekcji znajdują się materiały wewnętrzne oraz zasoby do użytku publicznego, zgodne z celami projektu CrowdSchool.

Poniższa lista przedstawia bardziej szczegółowe informacje nt. zespołowego crowdsourcingu, cyfrowego dziedzictwa kulturowego i innowacyjnych procesów nauczania.

Capture d’écran 2021-04-26 à 17.58.32.

Europeana

Repozytorium, w którego tworzeniu biorą  udział tysiące europejskich archiwów, bibliotek i muzeów oferujących dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego dla celów edukacyjnych, badawczych oraz rozrywkowych.

Capture d’écran 2021-04-26 à 17.52.47.

CrowdHeritage

Otwarta platforma, dzięki której instytucje dziedzictwa kulturowego mogą udostępniać metadane swoich kolekcji, które wymagają korekty lub uzupełnienia przez aktywne i zainteresowane osoby.

Capture d’écran 2021-04-26 à 17.51.16.

CreativeSchool

W ramach projektu opracowywane są przeznaczone dla uczniów i nauczycieli moduły edukacyjne, promujące samokształcenie oraz umiejętność krytycznego myślenia w procesie edukacji formalnej i nieformalnej.

bottom of page