top of page

O CrowdSchool

CELE PROJEKTU

Projekt CrowdSchool opiera się na  repozytoriach cyfrowych, z których największym jest Europeana. Jego celem jest wsparcie edukacji uczniów korzystających z cyfrowych repozytoriów  dziedzictwa kulturowego.  W tym celu CrowdSchool współpracuje ze szkołami-partnerami projektu.

 

CrowdSchool oferuje partnerom edukacyjnym wyjątkową okazję do eksperymentowania, tworzenia prototypów i dzielenia się wynikami nowych pomysłów realizowanych we  współpracy z lokalnymi i międzynarodowymi specjalistami w dziedzinie kultury. Projekt zakłada, że w wyniku tej współpracy sektor kultury okaże się  dynamiczną przestrzenią uczenia się i wymiany wiedzy w sposób lekki, łatwy i przyjemny.

JAK?

Proponowany w projekcie CrowdSchool model kształcenia składa się z następujących etapów:

 • Wybór przez nauczycieli tematów zgodnych z misją szkoły;
  Identyfikacja przez specjalistów ds. kultury odpowiadających wybranym tematom zbiorów cyfrowych, przydatnych do przygotowania lekcji, badań, warsztatów;

 • Współpraca zespołów nad zdefiniowaniem terminologii, która będzie wykorzystana przy  opisywaniu wybranych  kolekcji.

 • Tłumaczenie terminologii;

 • Rozpoczęcie pracy przez uczniów: tworzenie przez nich adnotacji wzbogacających w sposób twórczy treści edukacyjne wybranych kolekcji. Zasoby te zostaną następnie udostępnione kolejnym uczniom, którzy będą kontynuować prace.

 • Sprawdzenie i korekta adnotacji uczniów z każdej szkoły przez uczniów z innego kraju. Będzie to sposobność  do rozwijania krytycznego myślenia w grupie weryfikatorów. Cały proces będzie oparty na zasadzie grywalizacji;

 • W kolejnym roku, uczniowie staną się mentorami  dla młodszych kolegów, którzy  będą kontynuować prace związane z tworzeniem adnotacji i walidacją  kolejnych kolekcji.

REZULTATY

Kluczowymi rezultatami projektu CrowdSchool są:

 • Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania narzędzi projektu;

 • Dostosowanie materiałów szkoleniowych,  opartych na cyfrowych obiektach dziedzictwa kulturowego, dla wybranych przedmiotów nauczania.

 • Zdobycie kluczowych kompetencji przez kreatywne i krytyczne myślenie;

 • Promocja współpracy nauczycieli, uczniów i ekspertów dziedzictwa kulturowego

 • Zwiększenie wiedzy nauczycieli z Europy na temat wpływu podejścia interdyscyplinarnego,  łączącego nauki ścisłe i humanistyczne, na zdolność kreatywnego i krytycznego myślenia.

bottom of page