top of page
CS_1_edited.jpg

Materiały edukacyjne dla szkół

Cyfrowe dziedzictwo kulturowe i zespołowy  crowdsourcing

The Crowdschool Project has ended in August 2023.

Czym jest CrowdSchool

Dzięki masowej dygitalizacji prowadzonej przez europejskie archiwa, biblioteki, galerie, muzea i inne instytucje zyskaliśmy dostęp do cyfrowych reprezentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Dostęp do tych materiałów jest jednak wciąż ograniczony z powodu niepełnych metadanych lub wręcz ich braku.

Projekt CrowdSchool, w którym współpracują specjaliści reprezentujący sektor dziedzictwa kulturowego, edukacji i technologii informatycznych zamierza zmierzyć się z tą sytuacją. Od 2020 do 2023 roku będzie wdrażana strategia, której głównym celem jest wsparcie nauczania przez ułatwienie dostępu do europejskich baz danych dziedzictwa kulturowego.

CS_5.jpg

10 partnerów

6 krajów

Kompetencje w zakresie kreatywności, edukacji, innowacji i krytycznego myślenia

Działania

Realizowany wcześniej projekt CrowdHeritage wypracował narzędzie online wykorzystujące crowdsourcing do poprawy jakości metadanych. Projekt CrowdSchool, podążając tą ścieżką, zamierza zaproponować nowy model, którego celem jest:

  • Wzbogacenie szkół o nowe interaktywne metody korzystania z potencjału cyfrowych repozytoriów instytucji kultury, które zwiększą zdolność  kreatywnego myślenia uczniów.

  • Stworzenie innowacyjnego narzędzia wspierającego  edukację STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) czyli nauki ścisłe, technologie, inżynierię, sztukę i matematykę, a także krytyczne myślenie i dialog.

CS_3.jpg

Partnerzy

bottom of page